Życzę, aby w Twoje życie wypełniały uśmiechy, a nie łzy.
Aby Twój wiek liczony był w liczbie oddanych przyjaciół,
a nie przeżytych lat.
Wszystkiego co najlepsze z okazji urodzin,
życzy…