Zwyczaj odwiedzin solenizanta

Dawniej powszechne było przekonanie, że człowiek w dniu swoich urodzin może być wspomagany przez dobre duchy lub nękany przez złe.

Dawniej powszechne było przekonanie, że człowiek w dniu swoich urodzin może być wspomagany przez dobre duchy lub nękany przez złe. Z tego powodu, ludzie gromadzili się wokół osoby w dzień jej urodzin, aby zapewnić jej ochronę przed złymi mocami.

Grecy wierzyli, że każdy ma swojego ducha opiekuńczego, który strzeże go w czasie jego narodzin i ma otaczać go ochroną w czasie całego jego życia. Grecy wierzyli, że owy duch miał bezpośredni związek z bogiem w którego indywidualne urodziny człowiek się urodził.

Co ciekawe starożytna wiara w duchy, stanowi źródło dla wielu, jeśli nie wszystkich zwyczajów, które praktykowane są w urodziny do dnia dzisiejszego.